Berita Harian | Bahan kuih guna logo halal palsu dirampas

Masalah penggunaan logo yang palsu atau tidak diiktiraf adalah satu kesalahan yang sering terjadi. Puncanya samada berlaku penipuan secara sengaja atau pihak pengimport tidak memastikan terlebih dahulu barang yang dimport mematuhi syarat logo halal yang dibenarkan mengikut Order 29 di dalam Akta Perihal Dagangan 2011.

Kepada pengguna, andainya sangsi dengan logo halal yang tertera pada kemasan produk, boleh rujuk kepada pertal Halal Jakim untuk pengesahan lanjut.

http://www.bharian.com.my/bharian/articles/Bahankuihgunalogohalalpalsudirampas/Article

Advertisements